Piotr Puldzian Płucienniczak

Academia
Facebook
GitHub
LinkedIn
Twitter
Fundacja Socjometr
Partia Razem
Rozdzielczość Chleba

Badania

Związki i sieci: protesty pracownicze w Polsce 2004-2014. Badania finansowane przez NCN w ramach konkursu SONATA 9, Fundacja Socjometr 2016-2019. Opis projektu (pdf, in english).

Słowa

Śmierć wrogom ojczyzny! Przemoc zbiorowa w repertuarze skrajnej prawicy w Polce, 1990-2013. Artykuł z D. Płatkiem, "Studia Socjologiczne", 2/2017. Artykuł (pdf).

Civil society and extreme-right collective action in Poland 1990-2013. Artykuł z D. Płatkiem, "Revue d’études comparatives Est-Ouest", 4(47)/2016. Artykuł (pdf).

Woźniak - Nierówności społeczne. Recenzja Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym Wojciecha Woźniaka dla "Pol-Int". Tekst.

Książki i klasy: jak język odtwarza nierówności. Rozdział w Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2015. Tekst (pdf) - książka w katalogu wydawcy.

Mobilizacja skrajnej prawicy w Polsce. Artykuł z D. Płatkiem, "Bez Dogmatu" 1/2015. Publikacja.

Kozek - Rynek pracy. Recenzja Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna Wiesławy Kozek dla "Pol-Int". Tekst.

Jan Krasnowolski: minimalizacja i deklasacja. Artykuł z P. Mareckim i E. Sasin, "Zarządzanie w kulturze" 4/2015. Tekst (pdf) - publikacja.

Pankowski - The populist radical right. Recenzja The Populist Radical Right in Poland. The Patriots Rafała Pankowskiego dla "Pol-Int". Tekst.

Trappmann - Fallen heroes. Recenzja Fallen Heroes in Global Capitalism. Workers and Restructuring of the Polish Steel Industry Very Trappmann dla "Pol-Int". Tekst.

Mrozowicki - Coping with social change. Recenzja Coping with Social Change. Life Strategies of Workers' in New Poland Adama Mrozowickiego dla "Pol-Int". Tekst.

Formacja fantastyczna: przygoda jest pracą. "Ha!art" 43/2013. Tekst (pdf) - publikacja.

Artistic, social or political critique? The case of Krytyka Polityczna. "Emecon. Employment and Economy in Central and Eastern Europe" 1/2013. Artykuł (pdf) - publikacja.

Obywatelstwo - społeczeństwo obywatelskie - państwo. Artykuł z K. Gorlachem i M. Klekotko, "Studia Socjologiczne" 1/2013. Tekst (pdf) - publikacja.

CONTROL CANNOT HOLD: Polityka hałasu, ekonomia usterek. "Ha!art" 37/2012. Tekst (pdf) - publikacja.

Postmodernizm, fin-de-siecle. Rozdział w Refleksje na temat ponowoczesności, red. M. Lubecki, Kraków 2012. Artykuł (pdf) - książka (do pobrania).

Od nowej lewicy do nowej prawicy? Droga przez mękę pokolenia '68. "Kultura i Społeczeństwo" 1/2012. Artykuł (pdf) - publikacja.

Socjologia - poezja - kapitalizm. Bloom i inni o nauce. Rozdział w Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, tom III, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Lublin 2011. Artykuł (pdf) - książka w katalogu wydawcy.

Socjologia codzienności i socjologia na co dzień. Rozdział w Światy i konteksty społeczne, red. G. Bryda, Kraków 2011. Artykuł (pdf) - książka w katalogu wydawcy.

Nie/konsekwencja ponowoczesności. Wybór tekstów. Tom zbiorowy zredagowany razem z A. Szczepan i W. Szymańskim, Kraków 2008.

Rzeczy

Glitch art is dead. Książeczka o sztuce gliczu współredagowana z Aleksandrą Pieńkosz, 2016. Książka (pdf).

NABIALATOR. Wodzirej cybernetycznego kontentu, 2016. Aplikacja - źródło.

5uro. Multimedialny i syntetyczny benefis z okazji piątych urodzin Rozdzielczości Chleba. Kraków, 2016.

Elektrotermiczny festiwal kuchenki. Performens Rozdzielczości Chleba na festiwalu Edu Dada w Lublinie, 2016.

Elektroniczny festiwal lodówki. Performens Rozdzielczości Chleba na Ha!wangardzie, 2016.

Communis - renegocjacje wspólnoty. Tekst w katalogu i obiekty Rodzielczości Chleba na wystawie w galerii Labirynt, 2016. Opis wydarzenia.

Virtualny inspektorat. Wystawa Rozdzielczości Chleba w galerii Henryk, 2016.

Nośnik #4. Redakcja numeru postemerytalnego we współpracy z Kingą Raab, 2016. Nośnik #4 ZUS.

booms. Repetycyjny generator wierszy Maćka Taranka, 2016. Aplikacja - źródło - recenzja Mariusza Pisarskiego - recenzja Mai Staśko.

Wieczór poezji cybernetycznej im. Romana Bromboszcza. Performens Rozdzielczości Chleba na Ha!wangardzie, 2015.

ZUSwave. Popularny program promocji estetyki postemerytalnej, 2015-2016. ZUSwave na facebooku - ZUSTAWA w v9 - manifest ZUSwave w "Notesie na 6 tygodni".

METAMANIFEST CYBERŻULERSTWA. Post-cybernetyczny tekst programowy Rozdzielczości Chleba, przygotowany z Leszkiem Onakiem i Łukaszem Podgórnim, 2015. Nośnik #3 CYBER%ULESTWO.

Cyberżulerski performens zaprawiony ZUSWAVE i POORWAVE. Performens Rozdzielczości Chleba na Ha!wangardzie, 2014.

Gry lose/owe. Cykl felietonów na portalu Korporacji Ha!art, 2014. Odcinek #1.

Read more +. Skrypt na temat Internetu, pierwsza i jedyna nagroda w ITJW Ha!artu, 2014. Aplikacja - źródło - Read more + w Ha!arcie.

death is nothing but reboot. Seria grafik przygotowana na wystawę zMowa botów w galerii Siłownia, 2013. Recenzja wystawy w "Obiegu".

Złe słowa / Angry words. Gra literacka dla gimnazjalistów, pierwsza nagroda w konkursie Ha!artu, 2013. Aplikacja - Złe słowa w Ha!arcie - recenzja Mariusza Pisarskiego.

∅ / ZBIÓR PUSTY. Jedniodniówka poetycka w formie skrajnie ulotnej, 2013. Książka w katalogu Ha!artu

Marsz na ROM. Album poezjografik, pierwsza publikacja w linii poetyckiej Rozdzielczości Chleba, 2012. Album do pobrania - recenzja Uli Pawlickiej - recenzja Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej.