Logotypy Radomia (2020)

Logotypy Radomia

Książeczka „Logotypy Radomia” prezentuje wybór interesujących logotypów zawierających słowo „Radom”. Łukasz Podgórni dokonał kiedyś wyboru takich grafik, a ja kredkami i mazakami narysowałem je na kartce. Tak to powstało.

Albumik jest pierwszą publikacją oficyny Dar Dobryszyc. Na stronie wydawnictwa można go zamówić.

A5, 64 kolorowych stron, 40 egzemplarzy, 978-83-957673-0-2

Logotypy Radomia
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Twórczość