Ostatnia publikacja:

Diffusion processes and unfavourable opportunity structures – the case of Black Lives Matter mobilisations in Poland↝. Z Piotrem Kocybą.
European Journal of Cultural and Political Sociology 4/2023.

Projekty badawcze

  • Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce, 2004-2016. Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA, 2016-2018.
  • Protestujące społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kierownik: Daniel Płatek. Finansowany przez NCN, 2023.
  • Protests against George Floyd’s death in Europe. Kierowany przez Eliasa Steinhilpera i Sabrine Zajak. Finansowany przez Ministerstwo Rodziny RFN, 2020.
  • Integrating diversity in the European Union. Kierownik zespołu polskiego: Wojciech Gagatek. Finansowany przez UE w ramach programu Horizon, 2022.
  • Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społecznego. Kierownik: Dariusz Szklarczyk. Finansowany przez NCN, 2018.
  • Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014. Kierownik: Paweł Brożyński. Finansowany przez MKiDN, 2015.
  • Dynamika mobilizacji skrajnej prawicy w Polsce. Kierownik: Daniel Płatek. Finansowany przez NCN, 2014.
  • Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Kierowany przez Piotra Mareckiego z zespołem. Finansowany przez NCN, 2013.

Publikacje