Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce, 2004-2016

Celem projektu była analiza nowych rodzajów działań zbiorowych podejmowanych przez pracowników i pracownice w Polsce. Masowa prywatyzacja głęboko zmieniła samoorganizację pracowniczą. Związki zawodowe zostały zmarginalizowane, a niektóre z ich funkcji przejęli inni aktorzy społeczni. Być może na naszych oczach zachodzi zmiana z modelu neokorporacyjnego (gdzie to centrale związkowe organizują pracowników) do modelu związków społecznych (gdzie…

Opublikowano