Protesty pracownicze w Polsce (2016-22)

Celem projektu była analiza nowych rodzajów działań zbiorowych podejmowanych przez pracowników i pracownice w Polsce. Masowa prywatyzacja głęboko zmieniła samoorganizację pracowniczą. Związki zawodowe zostały zmarginalizowane, a niektóre z ich funkcji przejęli inni aktorzy społeczni. Być może na naszych oczach zachodzi zmiana z modelu neokorporacyjnego (gdzie związki organizują pracowników) do modelu związków społecznych (gdzie są one…