• Papier kamień nożyczki. Mała dywersja w miejscu pracy, z Anną Siekierską, Dar Dobryszyc 2023
 • Galeria księdzy, z Łukaszem Podgórnim, Dar Dobryszyc 2023
 • Mazowieckim szlakiem gastronomii…, Dar Dobryszyc 2023
 • przekład: T. Dexter, Pikiel dla Wiedzących, Dar Dobryszyc 2022
 • Logotypy Radomia, Dar Dobryszyc 2020
 • Chwastozin, z A. Korzelską i Ł. Podgórnim, Imperium Ducha 2019
 • Firmy, Rozdzielczość Chleba 2017
 • redaktor: Nośnik #4: ZUS, z Kingą Raab, czasopismo Rozdzielczości Chleba, 2016
 • redaktor: Glitch art is dead, z Aleksandrą Pieńkosz, Rozdzielczość Chleba 2016
 • redaktor: ZBIÓR PUSTY, Korporacja Ha!art 2013
 • redaktor: Nośnik #1+1: Polska, czasopismo Rozdzielczości Chleba, 2013
 • Marsz na ROM, Rozdzielczość Chleba 2012